2017-09-20 MSC PREZIOSA With MSC FANTASIA Southampton - shipsnmoreships